જોઈલો ટેટૂ નો કમાલ શરીરનાં દાગ ને છુપાવી કંઈક નવુંજ રૂપ આપી દીધું.

રચનાત્મક પણ કમાલની વસ્તુ છે ઘણા લોકોના શરીર પર જન્મથી કશું નિશાનીઓ હોય છે તો કશું પછી જ કોઈ દુર્ઘટના અથવા ઓપરેશનના કારણથી બની જાય છે એ નિશાન ને છુપાવા માટે માણસ ટેટુ અથવા કોઈ આકૃતિ બનાવે છે.

સ્ટાર વોર્સ ના ફેન.

ટેટુ છે ટ્રિટમેન્ટ નહીં.

વાઈન ફેલ ગયું.

ચલો બુલાવો આવ્યો છે જાદુ એ બોલાવ્યા છે.

મજાકીઓ ભૂત.

કાર્ય પ્રગતિ પર છે.

એક બ્લેડ રનર હતો આ બ્લેડ કટર થયા.

માણસ પગ ધોતો હશે તો માછલીમાં જાન આવી જતી હશે.

આર્ટ તો ઠીક છે પરંતુ ચાંદ પર બેસીને માછલી કોણ પકડે છે.

શાર્ક અટેક.

આ માણસ પોતાને ખોલવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.

સુઈ ધાગા.

ટેટુ બનાવ્યા પછી આ વ્યક્તિની ઈજ્જત સારી થઈ ગઈ છે.

હું તને પસંદ કરું છું.

ફૂલોથી ઘા છુપાવી લીધું.

આ ચીડિયા પાલતુ છે.

જલપરી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here