જો તમારા પૈસા ATM માંથી નથી નીકળતા તો, RBI ના આ નિયમ હેઠળ પૈસા પાછા મળી શકે છે

એટીએમ દ્વારા આપણે કોઈપણ સમયે બેન્ક ના કાર્ડ થી પૈસા કાળી શકીએ છીએ.ઘણી વાર ATM માંથી પૈસા કાઢતા સમયે આપણા એકાઉન્ટમાંથી પૈસા તો કપાઈ જાય પણ ATM માંથી પૈસા નથી નીકળતા આવું થવું આમ વાત છે. અને તે કોઈપણ સમયે કોઈપણની સાથે થઈ શકે છે જો તમારી પાસે પણ કોઇ આવી સમસ્યા હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તમારા પૈસા તમને ચોક્કસપણે મળશે.

એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવા દરમિયાન,જો તમને એકાઉન્ટમાંથી પૈસા નીકળી જવાનો મેસેજ આવે છે તો પણ તમારી પાસે પૈસા હાથ નથી આવતા તો તમે ATM ના કેન્સલ બટન દબાવો અને તે સમય દરમિયાન તમારા કાર્ડનો ઉપયોગ કરશો નહીં.પછી તમે તમારા બેંકની નજીકની શાખા પર જઈને તમારો સંપર્ક કરો. જો તે સમય દરમ્યાન બેંક બંધ થાય, તો આ ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો તમારા બેંકના કસ્ટમર કેર માં આપો.

ઘણી વખત, આવી પરિસ્થિતિમાં, પૈસા આપમેળે રીફંડ થાય છે.પરંતુ જો આવું ન થાય તો તમારા દ્વારા ટ્રાંઝેક્શન ફેલ ની અંગે ફરિયાદ કર્યા પછી, બેંક 7 દિવસની અંદર તમારા ખોવાયેલા પૈસાને તમારા ખાતામાં પાછા જમા કરી દેશે. આ માટે,તમારે ટ્રાંઝેક્શનને ફેલ ની સ્લીપ બેન્ક ને આપવી પડશે. ઉપરાંત,એક લેખિત ફરિયાદ જેમાં બેંક મેનેજરએ આ ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો બેન્ક મેનેજર ને આપવી જોઈએ.

આમ કરવાથી, જો તમારી બેંક પૈસા પાછા ન આપે તો,પછી રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઇ) ના નિયમો અનુસાર તમે બેન્ક પાસેથી દંડ વસૂલ કરી શકો છો. આ પછી બેંક તમને 100 ફાઈન ના હેઠળ આપશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here