બેટી બચાવવાના આ નારા દરેક ભારતીયએ વાંચવા જોઈએ

દીકરીઓ શું છે ફક્ત તે જ જાણે છે જેના ઘરમાં દીકરીઓ છે પરંતુ આજે સમાજમાં દીકરી ઓની થતી દુર્દશા અને સતત ઘટતી લિંગ રાસિયો પ્રત્યે સમાજના લોકોની સાંકડી માન સિકતાનો પુરાવો છે.

આજે આપણે અહીં પુત્રીઓ બચાવવા કેટલાક સૂત્રો આપી રહ્યા છીએ, જેનો ઉપયોગ લો કોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા અને ભારતીય સમાજમાં મહિલાઓનો ક્રમ વધારવા માટે થઈ શકે છે તેમનો આદર કરી શકાય.

પુરુષોના સમાન અધિકાર આપી શકાય અને તેઓ મુક્તપણે તેમના જીવન ના નિર્ણય લઈ શકે તેમ જ તેમના જીવનમાં આગળ વધી શકે અને દેશના વિકાસમાં તેમનું મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે.

બેટી બચાવો પર નારા

મા જોઈએ, પત્ની જોઈએ, બહેન જોઈએ, તો પછી દીકરી કેમ ના જોઈએ.

દીકરો હોય કે દીકરી એક જ બાળકની પ્યારી દુનિયા.

દીકરી છે તો કાલ છે.

દહેજ લેવું એ સામાજિક ગુનો છે.

લક્ષ્મી-નારાયણ, રાધે-શ્યામ, સીતા-રામ, ગૌરી-શંકર, જ્યારે પહેલા સ્ત્રી પૂજા પાત્ર છે પછી નર, તો કેમ છોકરીઓને જન્મ લેવાની તક આપતા નથી.

દીકરી છે પ્રકૃતિની ઉપહાર તેને આપો જીવવાનો અધિકાર.

સ્ત્રી જ ઘરનું ઘરેણું તમે જ માતા, પત્ની અને બહેન.

સુખી છોકરી દેશનું ભવિષ્ય.

પેટમાં મારા પર વાર કરવો ખૂબ જ સરળ છે, જો હિંમત હોય તો માતા મને જન્મ આપી ને પછી માર.

જો તમે દીકરી ની હત્યા કરો છો, તો પછી કન્યા ક્યાંથી લાવશો.

મા ઇચ્છા ના હોય તો મને પ્રેમ ના આપીસ, જો ઇચ્છા ના હોય તો મને દુલાર પણ ના આપીશ પણ કરી શકો તો આટલું કરજો જન્મ પહેલાં મને મારી ના નાખશો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here