અહીં આવેલ છે એક એવું બજાર કે જ્યાં દરેક ઉંમર ની મળે છે દુલ્હન, આટલા વર્ષ ની છોકરીઓ વેચાય છે સૌથી મોંઘી…

સામાન્ય રીતે આપણે આપણી જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે બજારમાં જતા હોઈએ છીએ અને તમે પણ કલ્પના કરી શકો છો કે બજારમાં દુલ્હનો પણ વેચાય છે. હા વાત ખરેખર સાચી છે અને અહીંયા દર ત્રણ વર્ષે એકવાર બલ્ગેરિયાના સ્ટારારા જાગોર નામના સ્થળે દુલ્હનોનું બજાર શણગારવામાં આવે છે અને અહીંય વરરાજાને જે પણ દુલ્હન ગમે છે તે તેની પોતાની પત્નિ બનાવી શકે છે અને પોતાની પ્રિય બનાવી શકે છે.

અહીંયા પણ તેવી જ રીતે એક બલ્ગેરિયામાં એક સ્થાન સ્ટારા જાગોર આવેલું છે અને જ્યાં દર ત્રણ વર્ષે એક વાર બ્રાઇડ માર્કેટ યોજવામાં આવે છે અને આ લગ્ન સમારંભમાં કોઈપણ પોતાની પસંદગીની કન્યા ખરીદી શકે છે તેવું કહેવામાં આવ્યુ છે અને અહીંયા દરેક પ્રકારની દુલ્હન આ બજારમાં મળે છે અને વરરાજા ને જે ગમે તે તેની સાથે લઈ જઈ શકે છે અને કોઈપણ વરરાજા તેની પસંદગીની કન્યા ખરીદી શકે છે અને તેને તેની પત્ની બનાવી શકે છે અને જે સંપૂર્ણપણે માન્ય છે તેવું કહેવાય છે.

આ બજાર આવા ગરીબ પરિવારો દ્વારા લાદવામાં આવ્યું હતું અને જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિઓ એવી નથી કે તેઓ પુત્રીના લગ્નને પોષી શકે અને તેથી જ તેઓ આવું કરતા હોય છે અને આ બજારમાં છોકરીઓને સજ્જ કરવામાં આવતી હોય છે અને દુલ્હનની જેમ લઈ જાય છે. જેઓ આ છોકરીઓને તૈયાર કરે છે તે જ તેમના ઘરે હોય છે અને બજારમાં વેચાયેલી દુલ્હનોમાં લગભગ દરેક વયની છોકરીઓ અને મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

અમુક સમુદાય સિવાય કોઈ પણ બહારનો વ્યક્તિ કન્યા ખરીદી શકતો નથી અને બજારમાં એવા જ પરિવારો છે કે જેઓ તેમની છોકરીઓ સાથે લગ્ન કરવા માટે આર્થિક રીતે નબળા છે અને આ છોકરીઓ એકલી બજારમાં આવતી નથી.

પણ તેમની સાથે ચોક્કસપણે પરિવારનો કોઈ સભ્ય હોય છે અને જ્યારે બાબત નક્કી થઈ જાય છે ત્યારે જે છોકરીને છોકરો ગમ્યો હોય છે તો પછી બધાને આ દુલ્હનનું માનવું પડે છે અને આ એક નિયમ જેવું છે તેમ માનવામાં આવે છે.

આ નિયમનું પણ કડક પાલન કરવામાં આવે છે અને આનો અર્થ એ છે કે જે છોકરીને છોકરો ગમતો હોય છે તેણે છોકરીને દુલ્હન માનવી પડે છે અને આ બજાર બલ્ગેરિયાના કાલિદઝિ સમુદાય દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને આ સમુદાય સિવાય કોઈ પણ બહારનો વ્યક્તિ કન્યા ખરીદી શકતો નથી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here